DINE VALGTE STEDER Få tilbud

Få tilsendt tilbud fra stederne på din ønskeliste.
Gratis, uforpligtende og inden for kort tid. Fravælg alle

   

   

  (Ja, det er lidt tørt på denne side…men den kan måske kaste lidt lys på, hvorfor henvisninger er så vigtige)

   

  Vidste du at:

   

  Alle ansatte hos vores partnere er ifølge kontrakten forpligtede til at henvise alle de erhvervskunder, de ikke selv har plads til, til Danske Konferencecentre. Vi bryder os faktisk slet ikke om ordet “pligt” men vil meget hellere ønske os, at I med glæde gør det helt automatisk, fordi I kan se, at det betyder gevinst for alle – inklusiv jer selv.

   

  Hermed dog alligevel et uddrag af foreningens “Betingelser for samarbejde” – bare til info:

  • I de tilfælde, hvor en partner ikke er i stand til at placere en ordreforespørgsel hos sig selv, forpligter partneren sig til i størst mulig udstrækning og med kundens accept omgående at afgive meddelelse om ordreforespørgslen (henvisning) til DKBS.

   Partneres manglende overholdelse af ovenfor anførte henvisningsforpligtelse kan medføre eksklusion af FDK, jf. pkt. 4.12 – 4.14 i dennes vedtægter.

  • DKBS skal efter modtagelse af denne henvisning omgående telefonisk kontakte den forespørgende kunde med henblik på at skabe kontakt til en anden partner

  • Med henblik på at opnå hurtigst mulig sagsbehandling overfor kunden kommunikerer DKBS omgående forespørgsel ud til de partnere, som ifølge deres grundkapacitet og beliggenhed har muligheder for at kunne imødekomme kundens behov og ønsker. De partnere, som ønsker at være med i tilbuddet til kunden, skal svare senest 20 minutter beregnet efter afsendelsen af forespørgsel fra bookon.

  • Den ordremodtagende partner skal for nævnte booking-service senest 14 dage fra afsluttet gennemførelse af ordren betale DKBS en serviceafgift, som beregnet på baggrund af opholdsgrundprisen incl. moms (beregningsgrundlaget) andrager 10 % (2 % for statsaftaler). Af serviceafgiften tilfalder 5 % (1 % for statsaftaler) af beregningsgrundlaget den partner, som afgav kunden. Værdien af det provisionsberettigende beløb opgøres på faktureringstidspunktet. Beløbet indsættes på den henvisende partners konto hos DKBS gældende fra 1. januar 2017. Kontoens saldo pr. 31. december modregnes i det følgende års kontingent henholdsvis den 1. januar og den 1. juli i det følgende år. Alle afgiftssatser er incl. moms