LUK
Statsaftale

Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af din oplevelse. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette information til dig. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
Første gang du besøger vores website, vil du blive præsenteret for vores cookie pop up, hvor du aktivt tager stilling til dit cookiesamtykke. Det er til en hver tid muligt at slette og blokere for cookies – f.eks. hvis du vil ændre dit samtykke. Data bliver gemt lokalt på din computer, derfor er metoden således, at du selv går ind og tømmer browserens cache, hvorefter du vil blive bedt om at give samtykke til, hvilke cookies der benyttes. Her vil det tydeligt fremgå, hvilke cookies vi benytter med mulighed for at fravælge disse. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil information kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang er nogle af de mest hyppige, som du kan læse her . 

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, og adresse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller når du benytter vores formular til en forespørgsel.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine data og kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Du har til en hver tid ret til at få oplysninger om dig rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: dkbs@dkbs.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Politik om opbevaring og brug af data

Denne politik om brug af data er gældende for alle de servicer, websites og nyhedsbreve som tilbydes af Danske Konferencecentre medmindre andet er angivet. Henvisninger til “data” i vores politik om brug af data er en henvisning til hvilke som helst data såsom  besvarelser fra spørgeskemaundersøgelser, data vi indsamler i forbindelse med tilbudsgivning, eller data, som er indsat på en hjemmeside, som vi er vært for. Henvisninger til personlige oplysninger eller blot oplysninger, betyder oplysninger om dig personligt, som vi indsamler.

Den registreredes rettigheder

En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Danske Konferencecentre behandler om den registrerede.

En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Danske Konferencecentre har om den registrerede

En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Danske Konferencecentre har om den registrerede.

Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Danske Konferencecentre ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Danske Konferencecentre ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.
Hvis nogle af de oplysninger, som Danske Konferencecentre har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Danske Konferencecentre. dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Danske Konferencecentre er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Danske Konferencecentre om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Danske Konferencecentre er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Danske Konferencecentre, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Danske Konferencecentre.

Skriftlig anmodning sendes til Danske Konferencecentre til dkbs@dkbs.dk.

Danske Konferencecentre vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.
Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Danske Konferencecentre vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Danske Konferencecentre tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Danske Konferencecentre beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Danske Konferencecentre, der har i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.

Danske Konferencecentre kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Danske Konferencecentre tager løbende backup de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Danske Konferencecentre underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Danske Konferencecentre sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Danske Konferencecentre benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Danske Konferencecentre indgår løbende databehandleraftaler med alle leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

For at kunne opfylde aftaler med de registrerede og for at imødekomme gæster og kunders behov deler Danske Konferencecentre udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom restauranter, hoteller, etc.

Oplysninger, vi indsamler i forbindelse med besøg på vores hjemmesider

Nyhedsbrevsmodtagere
Du har afgivet din tilladelse til at vi må sende dig nyhedsbreve løbende til den e-mailadresse du har angivet på vores hjemmesider eller til events. Vi indsamler følgende data: dit navn, din e-mailadresse og din arbejdsplads hvis du selv angiver det. Du kan til enhver tid selv afmelde dig nyhedsbrevet i bunden af alle nyhedsbreve.

Websitebesøgende

Vi benytter os af cookies på vores hjemmesider til at indsamle data om besøgende på vores websites. Disse data inkluderer brugs- og brugerstatistik. Via e-mails fra Danske Konferencecentre indsamles der oplysninger om, hvem der åbnede disse e-mails og klikkede på links i dem.

Brugeroplysninger
Vi indsamler brugeroplysninger om dig, når som helst du interagerer med vores websites og services. Dette inkluderer hvilke websider, du besøger, hvad du klikker på, hvornår du udfører disse handlinger, hvilket sprog, du foretrækker osv.

Enheds- og browserdata
Vi indsamler oplysninger fra enheden og programmet, som du bruger til at tilgå vores servicer. Enhedsdata omfatter hovedsageligt din IP-adresse og browsertype.
Henvisningsoplysninger
Hvis du kommer til en af vores hjemmesider fra en ekstern kilde (såsom et link på en anden website eller i en e-mail), registrerer vi oplysninger om den kilde, som henviste dig til os.

Oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med tilbudsgivning og booking

Kundens kontaktoplysninger
(f.eks. en e-mailadresse og/eller dit telefonnummer).
Måske giver du os dine kontaktoplysninger, enten via brug af vores service, et skema på vores website eller en ordveksling med vores salgs- og bookingteam.

Kundens købshistorik
Vi indsamler oplysninger om din købshistorik, her i blandt tidligere bookinger og tidligere forespørgsler som inkluderer ønsker til tilbud, indhold i dine tilbud og priser.

Opbevaring af kundens persondata
Kundens persondata bliver opbevaret så længe det er nødvendigt for Danske Konferencecentre. Ønsker kunden at få slettet sine persondata vil dette ske omgående.

Brug af kundens persondata
Hvis kunden selv har afgivet tilladelse til at dennes persondata må bruges i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, vil Danske Konferencecentre bruge dennes persondata udelukkende i forbindelse med dette.

I forbindelse med tilbudsgivning og booking bruges persondata udelukkende ved ny tilbudsgivning og/eller booking.

Grundlag for opbevaring af kundens persondata
Danske Konferencecentre opbevarer kundens persondata af hensyn til videre kundepleje. For at være i stand til at udøve den bedst mulige service i forbindelse med en ny tilbudsgivning er det essentielt at have viden om kundens købshistorik.
Retten til at blive slettet

Oplysninger og data hos databehandlere
Dine data opbevares hos databehandlere i forbindelse med nyhedsbreve og tilbudsgivning. Disse data bliver dog kun distribueret af Danske Konferencecentre, og alle databehandlere har i forbindelse med den nye persondataforordning (GDPR) underskrevet en databehandleraftale, der sikrer at dine data opbevares og behandles korrekt og lovligt i forbindelse med de gældende regler.

 

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Danskekonferencecentre.dk
Blokken 17
3460 Birkerød
Telefon: +45 45 82 09 99
Email: dkbs@dkbs.dk