LUK
Statsaftale

KURSUSLOKALERNE ER FORMÅLSBESTEMTE OG TOTALT ADSKILTE FRA RESTAURANT-, BANKET- OG SELSKABSAKTIVITETER.

Alle konferencecentre kan tilbyde min. 1 kursuslokale med plads til min. 26 personer (24 deltagere og 2 instruktører).

Kursuslokalerne har en sådan størrelse, at alle gangbaner er frit tilgængelige med en U-bordsopstilling. Til hvert kursuslokale er der knyttet mindst 4 grupperum, hver med plads til 6 personer, og kursuslokalerne lever alle op til de anførte minimumkrav anført her på siden.

Ventilationssystem, der sikrer et behageligt indeklima, En god akustik, der sikrer gode tale- og lytteforhold, Et godt arbejdslys med mulighed for dæmpning eller afskærmning, Papirophæng i skinner eller tilsvarende ordninger der sikrer et enkelt effektivt overblik, Gode og flytbare arbejdsborde og stole hvor man kan klare en 12 timers arbejdsdag, Whiteboard og flipover – med dertilhørende udstyr, Overheadprojektor med permanent, skråtstillet lærred, Permanent telefon eller mulighed for telefontilslutning, Tilslutning for edb-udstyr (jordforbindelse).