LUK
Statsaftale

NÅR MEDARBEJDERE, KUNDER ELLER SAMARBEJDSPARTNERE SKAL MØDES, BETYDER OMGIVELSERNE RIGTIG MEGET. DANSKE KONFERENCECENTRE TILBYDER NOGLE AF DANMARKS BEDSTE KONFERENCELOKALER.

Alle konferencelokaler er indrettet med alle moderne og nødvendige tekniske hjælpemidler som projektor, flipover, whiteboard tavler samt trådløs internetforbindelse osv.

Ønskes der yderligere teknisk udstyr i konferencelokalerne, kan disse lejes ind.

Alle konferencelokaler er godkendt af Teknologisk Institut, som certificerer at de lever op til Danske Konferencecentres kvalitetskrav. Det betyder at alle konferencelokaler:

er formålsbestemte og totalt separeret fra restaurant- og banket/selskabsaktivitettilbyder min. 1 konferencelokale til min. 26 personer (24 deltagere og 2 instruktører), har ventilationssystem der sikrer et behageligt indeklima, har en god akustik der sikrer gode tale- og lytteforhold, har et godt og regulérbart arbejdslys samt mulighed for lysafskærmning, har alle moderne tekniske hjælpemidler.